Antalya'da Kentleşme, Turizm, Sağlık

1980'li yıllarda Dünya Bankası kredisiyle Güney Antalya Bölgesinde kitle turizmine özel turizm altyapısı ve olanakları oluşturuldu. Gelinen noktada yapılan onca yatırıma ve Sit alanlarının turizme açılmasına karşın, Antalya ve çevresinde bölgesel kalkınmanın sağlanamadığı, işsizlik sorununa çözüm bulunamadığı ve çalışanların tatmin edici ücretlerle istihdam edilmesinin sağlanamadığı görülüyor.
Kitapta Antalya'nın turizm kenti olarak kentleşme süreci çevre, tarım ve sağlık boyutlarıyla ele alınıyor. Antalya'nın kentleşme sürecinin ele alındığı 1. bölümde, yaşanan plansız kentleşme ve bunun sonuçları, Ara Güler'in kaybedilmiş Antalya benzetmesi ile inceleniyor. Antalya'nın gerçek anlamda bir turizm kenti olması için izlenebilecek politikalar ve sorun alanları kitabın 2. bölümünde ele alınıyor. Kitabın 3. bölümünde ise tarım, gıda, su ve çevre alt başlıklarıyla birlikte Antalya'nın sağlık durumuna yönelik değerlendirmeler yapılıyor.


Antalya'da Kentleşme Turizm Sağlık kitabını kargo dahil 15 TL'ye SİPARİŞ VERMEK için lütfen tıklayınız.


..................................................................................

1.Kapitalizm Hasta Eder
2.Tarihsel ve Toplumsal Yönleriyle Türkiye'de Sağlık Sorunları
3.Antalya'da Kentleşme, Turizm, Sağlık
Üç kitabı kargo dahil 60 TL'ye sipariş vermek için lütfen tıklayınız. 

Katılımcı Hekimler